ProfitApp mund të jetë
Biznesi juaj

ProfitApp zgjerohet në përputhje me modelin e franchising-ut. Ju i ofrojmë mundësinë të filloni një biznes brenda një sistemi të suksesshëm të biznesit dhe një marke përfaqësuese.

6 2

Të gjithë fitojnë

Kemi zhvilluar një sistem që sjell përfitime për përdoruesit dhe partnerët e biznesit. Synimi ynë është që aplikacioni të ofrojë përdoruesve një ndjesi të thjeshtësisë dhe lehtësisë në përdorimin e përditshëm.

Dëshirojmë të lejojmë partnerët e biznesit të tërheqin më efikashtë klientë të rinj dhe të besnikët dhe kështu të rrisin fitimet e tyre.

Sistemi i franchising-ut ProfitApp

Partnerët tanë të franchising-ut mund të fillojnë një biznes brenda një sistemi të suksesshëm të biznesit

 

Sistemi i franchising-ut ProfitApp lejon përdoruesit e franchising-ut: qasje në platformën e pagesave/besnikërisë, të dhëna të njohurive, mbështetje profesionale, një markë të njohur, një plan marketingu dhe një mundësi biznesi në industrinë më të fitueshme.

6 3

Sistemi i franchising-ut ProfitApp

përbëhet nga:

6 4

Franchising-u kryesor

Franchising-u kryesor është një franchising ombrellë që ka një kontratë ekskluzive për një vend të caktuar.

Franchising-u kryesor është qendra logjistike dhe financiare e ProfitApp në një vend të caktuar që synon të ofrojë mbështetje profesionale për partnerët e franchising-ut lokalë.

Franchising-et lokale

Franchising-et lokale janë përgjegjësit për zhvillimin dhe zgjerimin e aplikacionit në një vend të caktuar dhe i jepen në përputhje me parimin territorial, për një qytet ose rajon të caktuar.

Çdo franchising ka ekskluzivitet në territorin e vet. Franchising-u ka mundësinë të ndërtojë një biznes të qëndrueshëm afatgjatë me një investim relativisht të vogël, dhe brenda një sistemi në të cilin merr mbështetje të plotë dhe njohuri për të arritur rezultate të mira.

6 5

6 6

Numri minimal i banorëve në territor për dhënien e një franchising-u lokal:
50.000

Numri minimal i bashkëpunëtorëve në një franchising lokal:
1 bashkëpunëtor për 100,000 banorë

Kursi i trajnimit:
€500.00 për person

Tarifa është vjetore dhe shkon në:
€0.07 për banorin e territorit për të cilin jepet franchising-u

Periudha e dhënies së çmimit për territor:
5 vite me të drejtë preferenciale të parashëndërtimit

Mbështetje

Sistemi i franchising-ut ProfitApp ofron mbështetje për të gjithë përdoruesit e franchising-ut ProfitApp

 
Qëllimi i mbështetjes është që franchising-u të fitojë njohuri për sistemin ProfitApp për të operuar me sukses në territorin e tij

6 8

Mbështetja e franchising-ut përfshin:

6 9 Ikonica 1Softueri

Përdorimi i softuerit dhe teknologjisë ProfitApp

6 9 Ikonica 2
Mbështetja në vend

Trajnimi praktik (në vend) për franchising-un dhe bashkëpunëtorët e tij në territor

6 9 Ikonica 3
Teoria

Trajnimi teorik dhe teknik për franchising-un dhe bashkëpunëtorët e tij

6 9 Ikonica 4
Sistemi

Sistemi i biznesit të provuar

6 9 Ikonica 5
Teknologjia e informacionit

Mbështetja IT

6 9 Ikonica 6
Marketingu

Mbështetja e marketingut