Programi biznesi

Për zhvillimin e konceptit B2C, ProfitApp ka kufizuar
numrin e licencave në 18,888 në nivel botëror

Benefite

Anëtarësim në ProfitApp Academy

Numër i pakufizuar i lidhjeve të referencës

20% fitim nga referencat

 

Fitim drejtpërdrejt - komision bazuar në blerjen e paketave nga përdoruesit në Zonën e Fitimit

 

Fitim shtesë - komision nga të ardhurat neto të ProfitApp bazuar në turnoverin e përdoruesve nga Zona e Fitimit

 

Bonus Fitim - komision nga fitimi total Drejtpërdrejt dhe Extra i përdoruesve nga Zona e Fitimit

Fitim i rritur me blerjen deri në 50%

Pjesëmarrje në shpërndarjen e 10% të fitimit neto të ProfitApp International EU

 

Duke ndarë 1,000 aplikacione, fitoni statusin BUSINESS PRO me 25% Fitim nga Referenca

 

Duke ndarë 5,000 aplikacione, fitoni statusin BUSINESS PRESIDENT me 30% Fitim nga Referenca

 

Duke ndarë 10,000 aplikacione, fitoni statusin BUSINESS BOARD me një shpërblim vjetor shtesë (15% e fitimit vjetor total të Referencës). Me këtë status, merrni pjesë në takimet vjetore të ProfitApp, ku të gjithë anëtarët kanë të drejtë vote në vendime për zhvillimin e ardhshëm.

Informacion shtesë

Licencat e përdoruesit, Blockchain, Udhezime për Blerjen e Paketave

7 3

Licencat e përdoruesit

Për çdo kalim në një status më të lartë, merrni gjithashtu një nivel më të avancuar të arsimimit në Akademinë ProfitApp.

Automatikisht arrini një status më të lartë kur 8 përdorues nga Zona juaj e Fitimit arrin statusin tuaj të mëparshëm.

Blockchain

Licenca do të ketë edhe një regjistrim në blockchain. Licençari ka një token, i cili i jep mundësinë të shesë pronën dixhitale të fituar në këtë mënyrë në çdo kohë me çmim tregu.

Çmimi i vërtetë i rekomanduar i licencës formohet nga elementë që ndikojnë në fitim, si numri i përdoruesve në Zonën e Fitimit, konsumi për përdorues, dividendat vjetore.

*ProfitApp rezervon të drejtën për të blerë licencën vetë në çmimin tregut me miratimin e përdoruesit.

7 4

Numri i përdoruesve në zonën e ProfitApp

Konsumi mujor përmes
ProfitApp


Biznes

 

Të ardhurat mujore

0

Vlera minimale e NFT-it tuaj

0

A jeni i interesuar për biznesin ProfitApp?

Blini paketin dhe nisni biznesin tuaj të ProfitApp-it