Predstavništva

Podgorica

ProfitApp DOO,
ADRESA: Bul. Svetog Petra Cetinjskog 120,81000 Podgorica,
BROJ TELEFONA: +382 20 33 44 33,
ŽIRO RAČUN: 520-30869-06, Hipotekarna banka,
PIB: 03062856,
E-MAIL: office@profitapp.me,