Дали сакате корисниците на
ProfitApp да купуваат кај вашите продавници?

Бројот на корисниците на ProfitApp расте. Во апликацијата, дефинирајте предности за корисниците и информирајте ги за моменталната понуда. Користете ја нашата платформа за следење на растот на бројот на клиенти кои доаѓаат во вашите објекти преку ProfitApp.

Формирајте стабилна база на клиенти

ProfitApp е вашата програма за лојалност

Со неа добивате сите функции на дигитален систем за лојалност и многу повеќе.

Без оглед дали веќе имате своја програма за лојалност, партнерството со ProfitApp ви носи нови клиенти чиј број расте секој ден.

Бизнис програма за препорака

Споделете го ProfitApp со вашите клиенти и заробувајте дополнителен профит

Добивате процент од заработката на ProfitApp за сите идни купувања направени од корисниците на апликацијата кај партнерски компании.

Group 2a

Komunicirajte

ProfitApp е и нов канал за комуникација. Континуирано информирајте ги корисниците на ProfitApp за вашите понуди, промоции и акции.

Преку ProfitApp платформата имате можност да го процените успехот на вашата кампања. Споредете ги податоците за бројот на прикази на вашата реклама и обртот генериран од корисниците кои ја видоа вашата реклама.

Контролирајте и анализирајте

Имате преглед на сите ProfitApp трансакции извршени во вашите продавници, со можност за избор по месец, ден, објект на продажба, број на корисник. Аналитиката ви овозможува нумерички и графички приказ на растот на обртот.

Group 2b

Group 2c

Сегментирајте ја понудата

Понудете различни предности за различни категории на производи и услуги.

Floating Screen Ui App Mockup

Ценовник

Цени за рекламирање за 2023 година
Сите наведени цени се со вклучен ДДВ

5€

1.000
рецензии

15€

5.000
рецензии

20€

10.000
рецензии

50€

50.000
рецензии

Unnamed (6)
Интеграција со ProfitApp платформата

Административна панела и профил на апликацијата

Обука на вработените

Маркетинг материјали

 

Unnamed (5)

Покрај Стандардниот пакет:

10% од чистата заработка на ProfitApp базирана на посетите од корисници кои извршиле својата прва купување преку ProfitApp од вас

Дополнителни 5% за најмалку 50 поединечни трансакции месечно (вкупно 15%)

5% од надоместокот за премиум членство на корисниците од вашата Програма за препорака

2x месечно објавување на ИНФО страницата во првата година

€500 кредит за поддршка на маркетингот

10% од годишната надгледување на апликацијата по корисник од вашиот Програм за препорака за бизнис

Unnamed (4)

Сè од Стандардниот пакет, плус:

10% од нетните приходи на ProfitApp базирани на прометот од корисниците кои го направиле својот прв ProfitApp купувачки избор од вас

Дополнителни 10% за најмалку 50 единечни трансакции месечно (вкупно 20%)

5% од членските такси за Премиум членство на корисниците од вашиот Програм за препорака

4x месечно објавување на ИНФО страницата во првата година

€2000 кредит за поддршка на маркетингот

20% од годишната надгледување на апликацијата по корисник од вашиот Програм за препорака за бизнис