ProfitApp може да биде
Вашето бизнис

ProfitApp се проширува според моделот на франшиза. Ви нудиме можност да започнете бизнис во рамките на успешен бизнис систем и претставнички бренд.

6 2

Сите победуваат

Развивме систем кој носи предности и на корисниците и на бизнис партнерите. Нашата цел е апликацијата да обезбеди на корисниците чувство на едноставност и лесна употреба во секојдневната употреба.

Сакаме да овозможиме на бизнис партнерите да поефикасно привлекуваат нови и лојални клиенти и со тоа да ги зголемат своите профити.

Франшизен систем на ProfitApp

Нашиот франшизен партнер може да започне бизнис во рамките на успешен бизнис систем.

 

Франшизниот систем на ProfitApp овозможува на франшизни корисници: пристап до платежната/лојалност платформа, знаење и информации, професионална поддршка, препознатлив бренд, маркетинг план и бизнис можност во најпрофитабилната индустрија.

6 3

Франшизниот систем на ProfitApp

се состои од:

6 4

Мастер франшиза

Мастер франшизата е франшиза-кишобран која има ексклузивен договор за одредена држава.

Мастер франшизата е логистички и финансиски центар на ProfitApp во одредена држава, наменет да обезбеди професионална поддршка на локалните франшизни партнери.

Локални франшизи

Локалните франшизи се носители на развојот и проширувањето на апликацијата во одредена држава, и им се доделуваат според принципот на територијата, за одреден град или регион.

Секој франшизни корисник има ексклузивност во својата територија. Франшизниот корисник има можност да изгради долгорочен и одржлив бизнис со релативно мала инвестиција, и во рамките на систем во кој прима целосна поддршка и знаење за постигнување на добри резултати.

6 5
6 6

Минимален број на жители во територијата за доделување на локална франшиза:
50.000

Надоместокот е годишен и изнесува:
€0.07 по жител на територијата за која се доделува франшизата

Минимален број на соработници во локална франшиза:
1 соработник на 100.000 жители

Период на доделување на франшизата за територијата:
5 години со право на прв рефузал

Обука:
€500.00 по лице

Поддршка

Франшизниот систем на ProfitApp обезбедува поддршка на сите франшизни корисници на ProfitApp

 
Целта на поддршката е да се овозможи на франшизниот корисник да стекне знаење за ProfitApp системот за успешно оперирање во својата територија

6 8

Поддршката за франшизниот корисник
вклучува следново:

6 9 Ikonica 1Софтвер

Користење на ProfitApp софтвер и технологија

6 9 Ikonica 2
Поддршка на лице место

Практична (на лице место) обука за франшизниот корисник и неговите соработници во територијата

6 9 Ikonica 3
Теорија

Теоретска и техничка обука за франшизниот корисник и неговите соработници

6 9 Ikonica 4
Системот

Доказан бизнис систем

6 9 Ikonica 5
Информациска технологија

Поддршка за информациска технологија

6 9 Ikonica 6
Маркетинг

Поддршка во маркетингот