Profitapp Akademija 3

Profit App Academy

Profit App Academy je edukativna platforma u okviru poslovnog sistema Profit App International.

Osnovana je početkom 2019. godine sa ciljem da svojim članovima pruži dobru i kvalitetnu edukaciju kako bi svi zajedno doprinijeli napretku Profit Appa, sa fokusom na lični i poslovni razvoj naših saradnika.

Profit App Academy razvila je svoj sistem na osnovu više od 12 godina iskustva njenih osnivača u oblasti prodaje, edukacije, konsaltinga  i liderstva.

Academy svojim članovima pruža jasne i precizne smjernice kako da od prvog dana dobro startuju u poslu kao i da ih kroz svoje edukativne cikluse vodi do ostvarenja ličnih i timskih ciljeva.

Profit App Academy ima svoja dva osnovna koncepta:

Prvi koncept je koncept podrške svim saradnicima koji žele da ideju Profit App prenesu na najbolji mogući način svom okruženju. U taj koncept Profit App Academy uvrstila je 4 događaja. Ovi događaji su besplatni za sve članove Profit Appa i za sve njihove goste:

  1. Info prezentacije (svake nedelje u više gradova)
  2. Open Night seminar (jednom mjesečno)
  3. Open Webinar (jednom mesečno)
  4. Sensation seminar (šestomjesečni seminar)

Drugi koncept je koncept napredne edukacije i treninga koji su namjenjeni samo za članove Profit App Academy. Ovaj edukativni koncept sadrži niz  seminara i treninga koji su prilagodjeni različitim grupama saradnika u zavisnosti od njihovog napretka.

Osnovna vrijednost Profit App napredne edukacije je da našim saradnicima pružimo jasne i precizne korake do uspeha u našoj karijeri.

Članovi Profit App Academy dobiće kroz preko 50 lekcija znanje o prodaji, organizaciji, postavljanju ciljeva, liderstvu, vodjenju poslovnih sastanaka, planiranju…

Naš trening centar u okviru svog poslovanja organizovaće i seminare za predavače koji će u budućnosti biti okusnica tima Profit App International.

Članarine na osnovu karijernih nivoa su sledeće:

  • VIP seminar (jednodnevni)……………………………………………………………………….50€
  • Silver seminar (dvodnevni)………………………………………………………………………150€
  • Gold seminar (trodnevni) ……………………………………………………………………….300€
  • Diamond seminar (trodnevni)…………………………………………………………………..500€
  • President Master edukacija….. ………………………………………………………………..1000€

U cijenu su uračunati troškovi smještaja, obroka i predavanja.

Član Profit App Academy možete postati i uplatom Executive Business Pack-a.

Ako želite da dobijete više informacija i postanete članovi Profit App Academy pišite nam na mejl office@profitapp.me.