Profit App International A.D. Podgorica

Upitnik za kandidate za korisnike Profit App franšize

Napomena: Upitnik za kandidate za korisnike Profit App franšize je povjerljiv i svi podaci koje kandidat navede u upitniku biće korišćeni isključivo u svrhu evaluacije kandidata i kontakta povodom franšize. Profit App se obavezuje da podatke o kandidatu iz ovog upitnika neće dijeliti sa trećom stranom.