ProfitApp lahko postane
Vaše podjetje

ProfitApp se širi po modelu franšizinga. Ponujamo vam priložnost za začetek poslovanja znotraj uspešnega poslovnega sistema in predstavniške blagovne znamke.

6 2

Vsi zmagajo

Razvili smo sistem, ki prinaša koristi tako uporabnikom kot poslovnim partnerjem. Naš cilj je, da aplikacija uporabnikom omogoča občutek preprostosti in enostavnosti pri vsakodnevni uporabi.

Želimo omogočiti poslovnim partnerjem, da bolj učinkovito pritegnejo nove in zveste stranke ter s tem povečajo svoje dobičke.

Sistem franšize ProfitApp.

Naši franšizni partnerji lahko začnejo poslovanje znotraj uspešnega poslovnega sistema

 

ProfitApp franšizni sistem omogoča franšiznim uporabnikom dostop do plačilno/zvestobne platforme, podatkov o strokovnem znanju, strokovno podporo, prepoznavno blagovno znamko, tržni načrt in poslovno priložnost v najbolj donosni panogi.

6 3

ProfitApp franšizni

sistem vključuje:

6 4

Master franšiza

Master franšiza je nadrejena franšiza, ki ima ekskluzivno pogodbo za določeno državo.

Master franšiza je logistični in finančni center ProfitApp v določeni državi, namenjen zagotavljanju strokovne podpore lokalnim franšiznim partnerjem.

Lokalne franšize

Lokalne franšize so nosilci razvoja in širitve aplikacije v določeni državi ter se dodeljujejo na podlagi teritorialnega načela, za določeno mesto ali regijo.

Vsak franšizni partner ima ekskluzivnost v svojem teritoriju. Franšizni partner ima priložnost, da z relativno majhno naložbo gradi dolgoročno vzdržno poslovanje znotraj sistema, ki zagotavlja polno podporo in strokovno znanje za doseganje dobrih rezultatov.

6 5

6 6

Najmanjše število prebivalcev v teritoriju za dodelitev lokalne franšize:
50.000

Najmanjše število sodelavcev v lokalni franšizi:
1 sodelavec na 100.000 prebivalcev

Tečaj usposabljanja:
500,00 € na osebo

Prispevek se plačuje letno in znaša:
0,07 € na prebivalca teritorija, za katerega je dodeljena franšiza

Obdobje podelitve franšize za teritorij:
5 let z možnostjo predkupne pravice

Podpora

ProfitApp franšizni sistem zagotavlja podporo vsem franšiznim uporabnikom ProfitApp.

 
Cilj podpore je omogočiti franšiznemu partnerju, da pridobi znanje o ProfitApp sistemu, da uspešno posluje na svojem teritoriju.

6 8

Podpora franšiznega partnerja vključuje:

6 9 Ikonica 1Programsko opremo

Uporaba ProfitApp programske opreme in tehnologije

6 9 Ikonica 2
Podpora na kraju samem

Praktično (na kraju samem) usposabljanje za franšiznega partnerja in njegove sodelavce na teritoriju

6 9 Ikonica 3
Teorija

Teoretično in tehnično usposabljanje za franšiznega partnerja in njegove sodelavce

6 9 Ikonica 4
Sistem

Dokazan poslovni sistem

6 9 Ikonica 5
Informacijska tehnologija

Podpora informacijske tehnologije

6 9 Ikonica 6
Marketing

Podpora marketingu