Poslovni program

ProfitApp je za razvoj koncepta B2C omejil
število licenc na 18 888 po vsem svetu

Prednosti

Članstvo v akademiji ProfitApp

Neomejeno število priporočilnih povezav

20% dobiček od napotitve

 

Neposredni dobiček - provizija na podlagi nakupa paketov s strani uporabnikov iz območja Profit Zone

 

Dodatni dobiček - provizija od čistega zaslužka ProfitApp na podlagi prometa uporabnikov iz Profit Zone

 

Bonus za dobiček - provizija od skupnega neposrednega in dodatnega dobička uporabnikov iz območja Profit

Povečan dobiček z nakupom do 50%

odelovanje pri razdelitvi 10 % čistega dobička ProfitApp International EU

 

Z delitvijo 1.000 aplikacij pridobite status BUSINESS PRO s 25-odstotnim dobičkom iz priporočil

 

Z delitvijo 5.000 aplikacij pridobite status BUSINESS PRESIDENT s 30-odstotnim dobičkom iz priporočil

 

Z distribucijo 10.000 vlog pridobite status BUSINESS BOARD z dodatno letno nagrado (15 % skupnega letnega dobička od priporočil). S tem statusom sodelujete na letnih srečanjih ProfitApp, na katerih imajo vsi člani pravico do glasovanja pri odločitvah o prihodnjem razvoju.

Dodatne informacije

Uporabniške licence, Blockchain, navodila za nakup paketov

7 3

Uporabniške licence

Za vsak prehod na višji status prejmete tudi naprednejšo raven izobraževanja v Akademiji ProfitApp.

Višji status samodejno dosežete, ko 8 uporabnikov iz vašega območja Profit doseže vaš prejšnji status.

Blockchain

Licenca bo imela tudi zapis v Blockchain. Imetnik licence ima žeton, ki mu daje možnost, da tako pridobljeno digitalno lastnino kadar koli proda po tržni ceni.

Resnična priporočena cena licence se oblikuje iz postavk, ki vplivajo na dobiček, kot so število uporabnikov v coni dobička, poraba na uporabnika, letna dividenda.

*ProfitApp si pridržuje pravico, da s soglasjem uporabnika sam kupi licenco po tržni ceni

7 4

Število uporabnikov v območju ProfitApp

Mesečna poraba preko
ProfitApp


Posel

 

Mesečni prihodek

0

Najmanjša vrednost vašega NFT

0

Vas zanima poslovanje z aplikacijo ProfitApp?

Nakupte paket in začnite svoj ProfitApp posel