ProfitApp može biti
Vaš biznis

ProfitApp se širi po franšizing modelu. Dajemo Vam priliku da započnete biznis u okviru uspješnog poslovnog sistema i reprezentativnog brenda.

6 2

Svi smo u plusu

Razvili smo sistem koji donosi benefite i korisnicima i poslovnim partnerima. Naš cilj je da aplikacija, korisnicima pruži osjećaj jednostavnosti i lakoće prilikom svakodnevne upotrebe.

Poslovnim partnerima želimo da omogućimo da efikasnije privuku nove i odane kupce i tako povećaju svoj profit.

ProfitApp franšizni sistem

Naši franšizing partneri mogu da započnu biznis u okviru uspješnog poslovnog sistema

 

ProfitApp franšizni sistem omogućava korisnicima franšize: pristup payment/loyalty platformi, know-how podatke, profesionalnu podršku, prepoznatljiv brend, marketing plan i biznis priliku u najprofitabilnijoj industriji.

6 3

ProfitApp franšizni

sistem čine:

6 4

Master franšize

Master franšiza je krovna franšiza koja ima ekskluzivni ugovor za određenu zemlju.

Master franšiza je logističko-finansijski centar ProfitApp-a u određenoj zemlji namijenjen da pruža profesionalnu podršku lokalnim franšizing partnerima.

Komunicirajte

ProfitApp je i novi kanal komunikacije. Kontinuirano obavještavajte korisnike ProfitApp-a o vašim ponudama, promocijama i akcijama.

ProfitApp platforma nudi mogućnost ocjene uspješnosti vaše kampanje. Uporedite podatke broja pregleda vašeg oglasa i obavljenog prometa od strane korisnika koji su vidjeli Vaš oglas.

6 5
6 6

Minimalan broj stanovnika na teritoriji za dodjelu lokalne franšize:
50.000

Minimalan broj saradnika u lokalnoj franšizi:
1 saradnik na 100.000 stanovnika

Obuka:
500,00€ po osobi

Naknada je godišnja i iznosi:
0,07€ po stanovniku teritorije za koju se dodjeljuje franšiza

Period dodjele franšize za teritoriju:
5 godina uz pravo preče kupovine

Podrška

ProfitApp franšizni sistem obezbjeđuje podršku svim korisnicima ProfitApp franšize

 
Cilj podrške je da omogući korisniku franšize da stekne znanje o ProfitApp sistemu kako bi uspješno poslovao na svojoj teritoriji.

6 8

Podrška korisniku franšize
obuhvata sledeće:

6 9 Ikonica 1Softver

Korišćenje ProfitApp softvera i tehnologije

6 9 Ikonica 2
Teren

Praktičnu (terensku) obuku za korisnika franšize i njegove saradnike na teritoriji

6 9 Ikonica 3
Teorija

Teorijsku i tehničku obuku za korisnika franšize i njegove saradnike

6 9 Ikonica 4
Sistem

Dokazan poslovni sistem

6 9 Ikonica 5
Informacione tehnologije

IT podršku

6 9 Ikonica 6
Marketing

Marketing podršku